Tag Archives: On communication

Không cần gào thét, nhân viên của bạn vẫn làm việc tốt

Công việc hiện nay đang được thực hiện trong một môi trường nơi mọi người không chỉ hỏi “Tôi nên làm gì?” mà còn hỏi “Vì sao tôi nên làm việc đó?”. Để trả lời câu hỏi tại sao này, bạn phải biết cách thuyết phục. Song, nhiều doanh nhân vẫn chưa hiểu đúng về […]

Điểm mặt 5 phong cách của người ra quyết định – Sếp của bạn thuộc loại nào?

*Nội dung bài viết được trích từ nghiên cứu của Gary A. Williams và Robert B. Miller trong cuốn sách On Communication – Truyền Thông Giao Tiếp từ HBR Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi phát hiện ra rằng các nhà lãnh đạo thường có một kiểu quyết định mặc định thuộc một trong […]

Người ra quyết định có những phong cách nào?

Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các nhà lãnh đạo thường có một kiểu quyết định mặc nhiên rơi vào một trong năm nhóm khác biệt sau: Người lôi cuốn, Người cả nghĩ, Người hoài nghi, Người theo gót và Người kiểm soát. Chúng tôi đã tiến hành một […]

Ứng dụng “thuyết phục” một cách khoa học

Nếu thuật lãnh đạo – theo nghĩa cơ bản nhất – bao hàm việc hoàn thành mọi sự thông qua người khác, thì thuyết phục là một trong những công cụ thiết yếu nhất của người lãnh đạo. Nhiều nhà lãnh đạo đinh ninh rằng công cụ này nằm ngoài tầm với của họ, chỉ […]

Những phong cách nói chuyện của quản lý

Đa phần công việc quản lý diễn ra qua lời nói – như thảo luận, hội họp, trình bày và thương lượng. Và cũng thông qua lời nói, người quản lý mới đánh giá được người khác và phán xét chính mình. Từ một nghiên cứu được tiến hành trong bối cảnh môi trường làm […]