Tag Archives: kiểm soát cảm xúc

REVIEW HBR Trí Tuệ Cảm Xúc: Kiểm soát Trí tuệ xúc cảm – Hãy bắt đầu từ sự tỉnh thức

Tôi còn nhớ vào năm 2 đại học, ngày đầu tiên tôi đến giảng đường môn Những nguyên tắc cơ bản của Khoa học não bộ, một câu nói nổi tiếng cho tư tưởng Phật giáo được giáo sư tình chiếu trên màn hình: “Vạn sự tại tâm”. Ông hỏi chúng tôi: “Câu nói này […]

Tại sao chúng ta cần kiểm soát cảm xúc ở nơi làm việc?

Con người ta thường hành động dựa vào cảm xúc bởi đó là bản năng. Một số người hành động dựa vào lý trí và có rất ít người có thể cân bằng, kiểm soát được cảm xúc và lý trí hài hòa. Những người này luôn thành công và là người có tố chất […]