Năm chữ cái trong từ RAPID tương ứng với năm vai trò then chốt trong việc ra quyết định: Recommend (đề xuất/đề nghị/tiến cử), Agree (đồng ý), Perform(hành động/ thực hiện), Input (thông tin/ đầu vào), và Decide (quyết định).

Trong lĩnh vực kinh doanh, những quyết định chính là tiền. Mọi thành công, rủi ro, cơ hội được nắm bắt hay bỏ lỡ đều là kết quả của một quyết định mà ai đó đưa ra hoặc không đưa ra.
Việc đưa ra quyết định đúng đắn phụ thuộc vào sự phân công các vai trò một cách rõ ràng và cụ thể. Điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng rất nhiều công ty phải chật vật khi đưa ra quyết định bởi có rất nhiều người chịu trách nhiệm – hoặc không ai chịu trách nhiệm.
Kết quả hình ảnh cho decide

1. Recommend – Đề xuất

Mọi người trong vai trò này có trách nhiệm đưa ra một đề xuất, tổng hợp thông tin và cung cấp những dữ liệu và phân tích chính xác để tạo ra một quyết định hợp lý, đúng thời điểm. Trong quá trình phát triển một đề xuất, người đề xuất cần được tư vấn bởi người cung cấp thông tin, không chỉ nghe mà còn phải phối hợp với quan điểm của họ, đồng thời xây dựng sự đồng lòng trong suốt quá trình đó. Người đề xuất phải có kỹ năng phân tích, sự khôn ngoan và sự thông minh mang tính tổ chức.

2. Agree – Đồng ý
Các cá nhân trong vai trò này có quyền phủ quyết – có hoặc không – đối với những đề xuất. Khi thực hiện quyền phủ quyết, một cuộc tranh luận giữa họ và những người đề xuất thường nảy ra, điều này có thể dẫn tới một đề xuất được thay đổi. Nếu điều này diễn ra quá lâu hoặc nếu cả hai bên không thể thống nhất, họ có thể chuyển vấn đề này tới người có quyền quyết định.

Kết quả hình ảnh cho Agree

3. Input – Thông tin
Những người này được tư vấn về việc ra quyết định. Vì những người cung cấp thông tin thường tham gia vào quá trình thực hiện nên những người đề xuất thường rất quan tâm đến những lời khuyên của họ. Không có thông tin nào là bắt buộc nhưng cũng đừng giảm đi tầm quan trọng của nó. Nếu không có sự tham gia và động viên của những người thích hợp, quyết định đó có nguy cơ cao sẽ bị chệch choạc trong quá trình thực hiện.

4. Decide – Quyết định
Người có quyền quyết định là người đưa ra quyết định chính thức. Anh/cô ta chịu trách nhiệm về quyết định, khiến nó tốt hơn hoặc tệ hơn và có quyền giải quyết bất cứ bế tắc nào trong quá trình ra quyết định, đồng thời cam kết tổ chức sẽ thực hiện nó.

Kết quả hình ảnh cho Decide

5. Perform – Thực hiện
(Cap) Một khi quyết định đã được đưa ra, một người hoặc một nhóm người sẽ có trách nhiệm thực hiện nó. Trong một số trường hợp, những người có trách nhiệm thực hiện một quyết định cũng chính là những người đã đề xuất ra nó.

Trích trong bài AI ĐƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH? NHỮNG VAI TRÒ RA QUYẾT ĐỊNH 10 RÕ RÀNG NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA TỔ CHỨC RA SAO? – Paul Rogers Marcia Blenko, bài viết trong cuốn #Harvard_Business_Review #ON_STRATEGY #CHIẾN_LƯỢC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.