Category Archives: Tạo ảnh hưởng

Không cần gào thét, nhân viên của bạn vẫn làm việc tốt

Công việc hiện nay đang được thực hiện trong một môi trường nơi mọi người không chỉ hỏi “Tôi nên làm gì?” mà còn hỏi “Vì sao tôi nên làm việc đó?”. Để trả lời câu hỏi tại sao này, bạn phải biết cách thuyết phục. Song, nhiều doanh nhân vẫn chưa hiểu đúng về […]